30.1. 2017

Očkovanie a čínska medicína

Podľa čínskej medicíny je očkovanie podanie škodliviny väčšinou horúceho až ohnivého typu do najhlbších vrstiev tela, a to do vrstvy výživy Ying a vrstvy krvi Xue, kde s ňou energia (Zheng Qi) mierne zápasí. Pozitívom je, že podaná škodlivina je oslabená. Negatívom, že ide hneď do hĺbky, pričom sa obchádzajú prirodzené obranné línie vrchnejších vrstiev a ich reakcie...