Fyzioterapia

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý rieši diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového aparátu. Naším cieľom je poskytovať komplexnú prevenciu a terapiu s individuálnym prístupom pre každého klienta. Služby poskytované klientom zahŕňajú rôzne metódy, postupy a techniky v kontexte modernej fyzioterapie.

 

Prevencia a terapia

Prevencia je zameraná na zostavenie individuálneho programu podľa kineziologického rozboru a odporúčanie cvičení vo vzťahu k jednotlivým problémom a symptómom klienta.

V terapii využívame špeciálne metódy a postupy presne zadefinované pre potreby každého klienta s rôznymi problémami - funkčné poruchy pohybového aparátu, stavy po úrazoch, operáciách, bolestivé stavy pohybového aparátu, inkontinencia, artrózy, koordinačné poruchy...

Medzi metódy a postupy, ktoré využívame pre našich klientov patria: kineziologický rozbor, mäkké techniky, mobilizačné techniky, inštruktáže pre cvičenie na veľkých loptách a labilných plochách (BOSU, Propriofoot, Flowin, TRX), metóda PNF (Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia), metóda ACT (Akrálna koaktivačná terapia), Kinesiotaping, metódy športovej fyzioterapie a metódy pri dysfunkcii svalov panvového dna a procedúry elektroterapie.

 

 

Marek Hamšík počas terapie u nás