Bc. Klaudia Stanková

  • fyzioterapia - mäkké techniky
  • mobilizačné cvičenia
  • SM systém
  • metóda ACT, PIR, AGR
  • Dornova metóda
  • propriofoot
  • bankovanie

 

22013 -2016 SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI (odbor fyzioterapia, Bc. )

2016 - SZU V BRATISLAVE (odbor fyzioterapia, Mgr. )

ODBORNÁ PRAX:

  • TAOFYZIO centrum
  • DFNsP v Banskej Bystrici
  • Speleoterapia - Bystrá

ABSOLVOVANÉ ODBORNÉ KURZY :

2017 I. KURZ CVIČENIA SM SYSTÉM , A+B – funkčná stabilizácia a mobilizácia chrbtice

2016 ACT II. - Akrálna koaktivačná terapia

2016 ACT I. - Akrálna koaktivačná terapia

2016 Bankovanie a moxovanie

2015 Dornová metóda

2015 Propriofoot koncept

PRAX:

Moju prax počas štúdia som vykonávala v týchto zariadeniach: FNsP F. D. Roosevelta, DFNsP v Banskej Bystrici, NRC Kováčová, Špecializovaný liečebný ústav Marína v Kováčovej, Liečebný dom Detvan v Kováčovej. Okrem spomínaných zariadení som bola na týždennej stáži v nemeckom meste Tubingen. Ďalšou zaujímavou skúsenosťou pre mňa bola Speleoterapia v Bystrianskej jaskyni, kde hlavnú úlohu zohrávala respiračná fyzioterapia.