Kurzy jeseň 2017 / jar 2018

Informácie o kurzoch: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, tel. 0917 353 873, e-mail: tao@taofyzio.sk

PPA, Palaščáková Pelvic Approach

REHASPRING koncept dysfunkcie svalov panvového dna

28. – 30. 9. 2017 Banská Bystrica


ACT — IV. časť

Acral coactivation therapy

28. 9. – 1. 10. 2017 Banská Bystrica


Akrálna koaktivačná terapia v pediatrii

* nový kurz*

Jar 2018


Propriofoot® Concept

Segmentálna proprioreceptivná stimulácia nohy

19.5. 2018 Banská Bystrica


ACT — I. časť

Acral coactivation therapy

Výuka:

7. – 10. 2. 2018 (časť I.)
Prvý deň od 9:00 – 17:00, ďalšie dni 8:00 – 16:45

Miesto:  

Fakulta zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica, BLOK "E"

Prednášajúcí:  

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Odborní asistenti:  

PhDr. Mgr. Šárka Tomková
Mgr. Jan Vagner

Garant:  

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Výstupy:

SKF kurzu pridelila 15 kreditov.

Výukové hodiny:  

40 hod. Celkovo za všetky 4 časti kurzu 160 h – uvedené na osvedčení.

Cena časti:

349 EUR

 

Program časti I.

 • Akrálna koaktivačná diagnostika (ACD).
 • Prístrojová objektivizácia typológie aker.
 • Vývojová kineziologia, pohybové vzory, funkcie akier I. - II. trimenonu
 • Dotazník Akrálnej koaktivačnej diagnostiky.
 • ACT, neurofyziologie a základné princípy ACT
 • Praktická demonštrácia ACT u kojencov a detí.

Absolvent obdrží (v cene kurzu):

 • Výukový materiál
 • Rukavice FHAS®
 • Tématický poster ACT
 • Dotazníky ACD

Po absolvovaní kurzu fyzioterapeut je spôsobilý:

 • Aplikovať metódu Akrálnej koaktivačnej terapie v celom jeho spektre a v súlade s vývojom metódy.
 • Vyhodnotiť stav pacienta, navrhnúť terapiu a autoterapiu prostredníctvom metody ACT.
 • Využiť znalosti a povely konceptu ACT pre potreby komunikácie s pacientom. (spôsobilosti sú vyznačené na certifikáte účastníka)

Ďalšie informácie

 • V cene kurzu je zahrnuté dopoludňajšie a odpoludňajšie občerstvenie.

ACT — II. časť

Acral coactivation therapy

Výuka:

9. – 12. 5. 2018 (časť II.)
Prvý deň od 9:00 – 17:00, ďalšie dni 8:00 – 16:45

Miesto:  

Fakulta zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica, BLOK "E"

Prednášajúci:  

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Odborní asistenti:  

PhDr. Mgr. Šárka Tomková
Mgr. Jan Vagner

Garant:  

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Výstupy:

SKF kurzu pridelila 15 kreditov.

Výukové hodiny:  

40 hod. Celkom za všetky 4 časti kurzu 160 h – uvedené na osvedčení.

Cena časti:

349 EUR

 

Program časti II.

 • ACT, neurofyziologia a základné princípy ACT
 • Základné princípy motorického učenia (MU) v ACT
 • Vývojová kineziologia, pohybové vzory, funkcie akier v III. a IV. trimenonu
 • Praktická demonštrácia ACT u kojencov a detí.

Absolvent obdrží (v cene kurzu):

 • Odbornú knihu Akrálnych koaktivačných cvičení pre napriamený chrbát
 • Tématický poster ACT
 • Dotazníky ACD

Po absolvovaní kurzu fyzioterapeut je spôsobilý:

 • Aplikovať metódu Akrálnej koaktivačnej terapie v celom jeho spektre a v súlade s vývojom metódy.
 • Vyhodnotiť stav pacienta, navrhnúť terapiu a autoterapiu prostredníctvom metódy AKT.
 • Využiť komunikačné znalosti a povely konceptu AKT pro potreby komunikácie s pacientom. (spôsobilosti sú vyznačené na certifikáte účastníka)

Ďalšie informácie

 • V cene kurzu je zahrnuté dopoludňajšie a odpoludňajšie občerstvenie.