PhDr. Mgr. Šárka Tomková

 • fyzioterapia - mäkké techniky
 • mobilizačné techniky
 • metóda ACT
 • športová fyzioterapia
 • fyzioterapia pri dysfukcií svalov panvového dna a inkontinencií

Zamestnanie:              

 • 07/2017 – trvá: FZ SZU v Banskej Bystrici – asistentka katedry fyzioterapie
 • 02/2013 – 07/2017: FZ SZU v Banskej Bystrici – asistentka katedry fyzioterapie
 • 02/2012 – 01/2013: SZŠ Banská Bystrica, učiteľka odborných predmetov – masér
 • 07/2007 – 01/2012: SZŠ Banská Bystrica, zástupkyňa riaditeľa školy
 • 09/1995 – 06/2007: SZŠ Banská Bystrica, učiteľka odborných predmetov – diplomovaný fyzioterapeut a masér
 • 09/1992 – 08/1995: Fyzioterapeutické centrum pri SZŠ Banská Bystrica, rehabilitačný pracovník

Prehľad účasti na odborných konferenciách a odborných akciách:

 1. Medzinárodná vedecká konferencia: Pohyb a zdravie X. – Trenčín 04/2013 – aktíva účasť (Kinesiotape a jeho vplyv na korekciupäty u adolescentov)
 2. Vzdelávacie akcie: VI. Deňfyzioterapeutov - Košice 09/2013 – aktíva účasť (Terapeutické využiti kinesiotapingu v práci fyzioterapeuta)
 3. Medzinárodná konferencia: Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii – Praha 10/2013 – pasívna účasť
 4. V. absolventská konferencia katedry fyzioterapie FTK: Aplikácia akrálnej koaktivačnej terapie u pacientov s spondylolistézou a spondylolýzou v bedrovej časti chrbtice – Olomouc 06/2014 – aktíva účasť
 5. Vzdělávací seminár SKF: Špecifické možnosti využitia kinesiotapuvo fyzioterapii – Banská Bystrica 02/2015 – aktíva účasť
 6. IV. Celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Multifaktoriálne aspekty civilizačních chorôb – Banská Bystrica 03/2015 – aktíva účasť (Efekt aeróbneho vytrvalostného tréningu a kvalita života u pacientov s kardiovaskulárním ochorením)
 7. Vzdelávacie akcie: Deň fyzioterapeutov – Banská Bystrica 09/2015 – aktíva účasť (Kritériáprijatia na študijný odbor fyzioterapia)
 8. Medzinárodná odborná konferencia: Rodina – zdravie – choroba – Krakow 09/2015 – aktíva účasť (Screeningsvalovej sily panvového dna u fyzioterapeutiek)
 9. I. Medzinárodná vedecká konferencia: Fyzioterapia – vzdelávanie a prax – Bratislava 10/2015 – aktíva účasť (Využitie diagnostické softwaru Body Analyzerpriposturálnych poruchách)
 10. Konferencia fyzioterapie s medzinárodnouúčasťou: Fyzioterapia bez hraníc – Praha - Čelákovice (ČR) 10/2015 – aktíva účasť ( Diagnostika pohybového aparátu prostredníctvom Body Analyzer)
 11. Medzinárodná konferencia: Nové trendy ve zdravotnické praxi – Zlín 10/2015 – aktíva účasť (Vplyv posturálneho tréningu bránice na funkčnú kapacitu pľúc, Liečba bolesti chrbta „netradične“)
 12. Konferencia: Súčasné trendy v rehabilitácii panvového dna u pacientov s inkontinenciou moču – Tále 11/2016 – pasívna účasť
 13. V. celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s ústřednou témou: Bolesť – Banská Bystrica 03/2017 – aktíva účasť (Akrální koaktivační terapie jako alternativní způsob snížení užívané analgetizace v pooperačním období)
 14. Odborná diskusia: Fyzioterapia a šport – Banská Bystrica 11/2016- aktíva účast
 15. Odborná diskusia: Fyzioterapia a šport II. – Banská Bystrica 04/2017 – aktíva účasť
 16. V. Konference fyzioterapie Rehaspring centra s mezinárodní účastí: Praha – Čelákovice (ČR) 09/2017 – aktíva účasť (Fyzioterapia „tradične – netradične“ – Fyzioterapia – Algonix – TČM)
 17. II. Medzinárodná vedecká konferencia: Fyzioterapia – vzdelávanie a prax – Bratislava 10/2017 – aktíva účasť (Terapie nesynsototické plagiocefalie u kojenců podlože na důkazy)
 18. Medzinárodná vedecká konferencia: Fyzická aktivita, zdravie a prevencia III. – Závažná Poruba 01/2018 – aktívna účast
 19. Konferencia s medzinárodnou účasťou: Multidisciplinárny prístup k poskytovani uzdravotnej starostlivosti – Banská Bystrica 04/2018 – aktívna účast (Vplyv aplikačnej techniky kineziotapu na propriocepciu v oblasti ramenného kĺbu)

 

 

Vzdelanie:                   

2017 – trvá – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

odbor: ošetrovateľstvo, PhD.

2014 – 2017 – SZU FOZOŠ v Bratislave

odbor: ošetrovateľstvo, PhD.

2012 – 2013 – Prešovská univerzita v Prešove

odbor: fyzioterapia, PhDr.

rigorózna práca: „Screening svalov panvového dna u fyzioterapeutiek“

2010 – 2012 – SZU FZ  Banská Bystrica,

odbor: fyzioterapia, Mgr.,

diplomová práca: „Hodnotenie vplyvu kineziotapingu na pozíciu päty pomocou Foot Dynamic Measurement System“

2008 -  2010 –  MPC Banská Bystrica,

funkčné vzdelávanie: Riadenie kvality školy „Systém hodnotenia pedagogických zamestnancov“

2007 – 2010 – SZU FZ Banská Bystrica,

odbor: fyzioterapia, Bc.,

bakalárska práca: „Terapeutické využitie kineziotapingu v práci fyzioterapeuta“

1993 – 1997 – PF UMB Banská Bystrica,

odbor:  všeobecná pedagogika a učiteľstvo odborných predmetov, Mgr.,

diplomová práca: „História odbornej školy pre ženské povolania v Banskej Bystrici v rokoch 1920 – 1949“

1990 – 1992 – SZŠ Banská Bystrica,

odbor: rehabilitačný pracovník, MS,

1986 – 1990 – SEŠ Trenčín,

odbor: všeobecná ekonomika, MS.

 

Odborné kurzy:         

Metóda Roswithy Brunkov(certifikovaný kurz)- ACT centrum Praha – Čelákovice (ČR),

03 – 05/2017

lektor Akrálníkoativační terapie, 01/2017

Akrálníkoaktivační terapie I. – IV. (certifikovaný kurz) – ACT centrum Praha - Čelákovice,(ČR), 02/2013 – 11/2016

lektor Propriofootconcept, 02/2016

Fyzioterapie po úrazech ve sportu (odborný kurz) – LoicParis (Francúzsko) – Rehaspring Praha – Čelákovice (ČR), 04/2015

Fyzioterapie u dysfunkcepánevního dna a inkontinence (certifikovaný kurz)– PhDr. Ingrid Palaščáková – Springrová– RehaspringPraha - Čelákovice, (ČR), 10/2014

Koncept Proprioceptívní neuromuskulární facilitace– (certifikovaný kurz) - Mgr. JiřinaHolubářová, Praha - Čelákovice,(ČR), 02 – 06/2014

Akrálníkoaktivační diagnostika – ACT centrumPraha - Čelákovice,(ČR), 04/2014

Funkční kondiční trénink v efyzioterapii(odborný kurz) - Mgr. Ilja Číž,PhD., PhDr. Roman Švantner (Slovensko),Rehaspring,Praha – Čelákovice, (ČR), 10/2012

Flowin – Basic(odborný kurz) – Mgr. Jan Větrovský, RehaspringPraha – Čelákovice(ČR), 11/2011

Kinesiology Taping by K-Active(odborný kurz) – BSc. Monika Braun (Nemecko),RehaspringPraha – Čelákovice(ČR), 10/2011

Concept Propriofoot(odborný kurz) – Mgr. Markéta Majerová (ČR), Revitalis Bratislava, 05/2011

Sportovní fyzioterapie a trénink II.(odborný kurz) – Mgr. Barbara Tuma, (Švajčiarsko) RehaspringPraha – Čelákovice(ČR)10/2010

Terapeutické využitie kinesiotapu, (odborný kurz) TEMTEX – tape – Mgr. Silvia Šúrová, TOWATEK KoreaCo., 11/2009

Sportovní fyzioterapie a trénink I. – Mgr.BarbaraTuma,(Švajčiarsko) RehaspringPraha – Čelákovice(ČR), 09/2009

Medová masáž(odborný kurz)– Mgr. Ondrej Hrašna, AcademiaEducandi,n.o.,04/2009

Manuálna lymfodrenáž(odborný kurz)– MUDr. Miroslav Bechyně, 09/2001

Posturálna korekcia(odborný kurz) – PaedDr. Pavel Švejcar, 11/1995