Celostná medicína

Taofyzio centrum – Centrum integrálnej medicíny

Čo je integrálna medicína?

Je filozofia liečenia, ktorá zjednocuje = integruje všetky liečebné systémy. Prepája rôznorodé metódy a to
podľa momentálnej potreby.

Teda ak ste sa k nám dostali napríklad na fyzioterapiu, môže sa vám stať, že vám fyzioterapeut
odporučí čínsku medicínu alebo naopak. Akékoľvek prístupy v Taofyzio centre vieme podľa posúdenia
vášho momentálneho, a aj dlhodobého stavu, kombinovať a prepájať.

Aké liečebné systémy a postupy v Taofyzio centre zjednocujeme, integrujeme?

Integrálna medicína Taofyzio centra zahŕňa:

  • celostnú medicínu – pristupujeme k človeku ako k celku (celostná medicína nedelí človeka na segmenty), v ktorom je všetko navzájom prepojené a všetko sa navzájom ovplyvňuje. Zdravotné problémy vnímame ako upozornenie tela, že sa v danej časti niečo deje, čo môže negatívne ovplyvniť celý organizmus.
  • fyzioterapiu – je jednou z dvoch hlavných pilierov Taofyzio centra. Ponúkame špičkovú fyzioterapiu a jej moderné metódy
  • čínsku medicínu – druhý dôležitý pilier. Využívame niektoré prvky tradičných terapií z čínskej a indickej  medicíny
  • terapie a ošetrenia pomocou elektroliečebných prístrojov
  • preventívne terapie a postupy
  • omladzovacie terapie a postupy
  • prvky energetickej medicíny

Ciele Integrálnej medicíny Taofyzio centra:

  • šťastný, zdravý, krásny, so svojim životom vyrovnaný a spokojný človek

Používame tradičné metódy čínskej medicíny, ktoré sa preukázali ako veľmi účinné po tisícročia. Tradičná čínska medicína je zdravovedný systém, kultivovaný niekoľko tisícročí, ktorý obstál v skúške času a po dlhú dobu svojej existencie pomohol mnoho miliónom ľudí, ktorý s postupujúcim časom nestráca na kvalite, ale získava na skúsenostiach.

Kvantová medicína je nová filozofia v liečení s využitím kvantovej fyziky. Kvantová terapia je súčasťou celostnej medicíny s prepojením čínskej medicíny. Za základ bytia je naše vedomie. Primeraný rozvoj integrálnej medicíny môže odstrániť nedostatky západnej medicíny tým spôsobom, že vedľa fyzickej medicíny do nej zahrnieme aj vitálnu a mentálnu medicínu a to všade tam, kde to bude vhodné.

Menu