Celostná medicína

Čo je celostná medicína, inak známa aj ako integrálna medicína?

Je filozofia liečenia, ktorá zjednocuje = integruje všetky liečebné systémy, aj tie, ktoré sú založené na materialistickej metafyzike, akou je moderná západná medicína spolu s liečbou založenou na kvantovej fyzike, ako je tradičná čínska medicína a indická medicína, medicína tela a mysle, homeopatia, spirituálna medicína i iné… Je to veľmi otvorená filozofia. Prepája všetky liečebné modely, aj tie rôznorodé a to podľa momentálnej potreby.

Integrálna medicína Taofyzio centra

V TaoFyzio centre integrujeme hlavne tradičnú čínsku medicínufyzioterapiou a terapiou pomocou elektroliečebných prístrojov. Využívame však aj energetickú medicínu, Ashtanga jógu, meditáciu, odporúčame v prípade uviaznutých emócií emočné odbloky…  Všetky liečebné postupy integruje kvantová medicína.

Používame tradičné metódy čínskej medicíny, ktoré sa preukázali ako veľmi účinné po tisícročia. Tradičná čínska medicína je zdravovedný systém, kultivovaný niekoľko tisícročí, ktorý obstál v skúške času a po dlhú dobu svojej existencie pomohol mnoho miliónom ľudí, ktorý s postupujúcim časom nestráca na kvalite, ale získava na skúsenostiach.

Kvantová medicína je nová filozofia v liečení s využitím kvantovej fyziky. Kvantová terapia je súčasťou celostnej medicíny s prepojením čínskej medicíny. Za základ bytia je naše vedomie. Primeraný rozvoj integrálnej medicíny môže odstrániť nedostatky západnej medicíny tým spôsobom, že vedľa fyzickej medicíny do nej zahrnieme aj vitálnu a mentálnu medicínu a to všade tam, kde to bude vhodné.

Menu