Organizačné informácie o kurze

Výuka: Dátum
Prvý deň od 9:00 – 17:00, ďalšie dni 8:00 – 16:45
Miesto: Fakulta zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica, BLOK „E“
Prednášajúcí: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Odborní asistenti: PhDr. Mgr. Šárka Tomková
Mgr. Jan Vagner
Garant: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Výstupy: SKF kurzu pridelila 15 kreditov.
Výukové hodiny: 40 hod. Celkovo za všetky 4 časti kurzu 160 h – uvedené na osvedčení.
Cena časti: 349 EUR

 

Program časti I.

 • Akrálna koaktivačná diagnostika (ACD).
 • Prístrojová objektivizácia typológie aker.
 • Vývojová kineziologia, pohybové vzory, funkcie akier I. – II. trimenonu
 • Dotazník Akrálnej koaktivačnej diagnostiky.
 • ACT, neurofyziologie a základné princípy ACT
 • Praktická demonštrácia ACT u kojencov a detí.

Absolvent obdrží (v cene kurzu):

 • Výukový materiál
 • Rukavice FHAS®
 • Tématický poster ACT
 • Dotazníky ACD

Po absolvovaní kurzu fyzioterapeut je spôsobilý:

 • Aplikovať metódu Akrálnej koaktivačnej terapie v celom jeho spektre a v súlade s vývojom metódy.
 • Vyhodnotiť stav pacienta, navrhnúť terapiu a autoterapiu prostredníctvom metody ACT.
 • Využiť znalosti a povely konceptu ACT pre potreby komunikácie s pacientom. (spôsobilosti sú vyznačené na certifikáte účastníka)

Ďalšie informácie

 • V cene kurzu je zahrnuté dopoludňajšie a odpoludňajšie občerstvenie.
PPA Concept, Palaščáková Pelvic Approach
Akrálna koaktivačná terapia ACT – II. časť
Menu