Organizačné informácie

Výuka: Dátum
Prvý deň od 9:00 – 17:00, ďalšie dni 8:00 – 16:45
Miesto: Fakulta zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica, BLOK „E“
Prednášajúci: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Odborní asistenti: PhDr. Mgr. Šárka Tomková
Mgr. Jan Vagner
Garant: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Výstupy: SKF kurzu pridelila 15 kreditov.
Výukové hodiny: 40 hod. Celkom za všetky 4 časti kurzu 160 h – uvedené na osvedčení.
Cena časti: 349 EUR

Program časti III.

 • ACT, neurofyziologia a základné princípy ACT
 • Základné princípy motorického učenia (MU) v ACT
 • Vývojová kineziologia, pohybové vzory, funkcie akier v III. a IV. trimenonu
 • Praktická demonštrácia ACT u kojencov a detí.

Absolvent obdrží (v cene kurzu):

 • Odbornú knihu Akrálnych koaktivačných cvičení pre napriamený chrbát
 • Tématický poster ACT
 • Dotazníky ACD

Po absolvovaní kurzu fyzioterapeut je spôsobilý:

 • Aplikovať metódu Akrálnej koaktivačnej terapie v celom jeho spektre a v súlade s vývojom metódy.
 • Vyhodnotiť stav pacienta, navrhnúť terapiu a autoterapiu prostredníctvom metódy AKT.
 • Využiť komunikačné znalosti a povely konceptu AKT pro potreby komunikácie s pacientom. (spôsobilosti sú vyznačené na certifikáte účastníka)

Ďalšie informácie

 • V cene kurzu je zahrnuté dopoludňajšie a odpoludňajšie občerstvenie.
Akrálna koaktivačná terapia ACT – II. časť
Akrálna koaktivačná terapia ACT – IV. časť
Menu