Organizačné informácie o kurze

Výuka: 22.03. – 31.05.2022
(každý utorok od 17,30 hod.)
Kurz je určený: pre verejnosť
Miesto: TaoFyzio centrum, Nám. Š. Moysesa 14, Banská Bystrica
Lektori: Bc. Barbora Tomková
Garant: PhDr. Mgr. Šárka Tomková
Prihlásenie sa: +421 918 932 290 alebo na www.taofyzio.sk
Počet: max. 8 osôb
Rozsah: 10+1 lekcií
Cena: 120 EUR
(zahŕňa vstupné a výstupné vyšetrenie metódou ACD, knižnú publikáciu ACT pro napřímené záda)

 

Ciele kurzu:

 • zníženie alebo odstránenia bolesti chrbta alebo pohybového aparátu,
 • odstránenie nesprávnych pohybových vzorov, úprava svalových dysbalancií a stabilizácia celého pohybového aparátu,
 • po absolvovaní kurzu bude účastník schopný zostavenia si vlastného cvičebného plánu a využitie ACT v každodennom živote.

Naučíte sa:

 • cviky na boľavý chrbát,
 • cviky na uvoľnenie chrbtice,
 • cviky proti bolesti chrbta,
 • cviky proti bolesti krížov,
 • cviky na spevnenie chrbta,
 • osvojíte si správne pohybové vzory.

Absolvent obdrží (v cene kurzu):

 • vstupné a výstupné odborné vyšetrenie,
 • publikáciu ACT pro napřímené záda.

Náplň lekcií:

 1. lekcia: Vstupné vyšetrenie podľa ACD, základné vzporové cviky v ľahu na chrbte + varianty
 2. lekcia: Vzporové cvičenia v ľahu na bruchu a boku + dynamické prechody
 3. lekcia: Opakovanie cvičení a automobilizačné cvičenia
 4. lekcia: Najčastejšie príčiny bolesti chrbta, vzporové cvičenia v nízkom a vysokom šikmom sede, prechod do pozície na štyroch
 5. lekcia: Dynamické prechody predošlých vzorov, nácvik vzporových cvičení v sede
 6. lekcia: Vzporové cvičenia v nákroku a v stoji
 7. lekcia: Strečingové varianty cvičení + opakovanie všetkých pohybových vzorov
 8. lekcia: Zaradenia pohybových vzorov do bežných denných činností
 9. lekcia: Cvičenie ACT s pomôckami
 10. lekcia: Výstupné vyšetrenie + opakovanie
 11. lekcia: ACT kondičný tréning
Propriofoot kurz
Menu