Organizačné informácie

Cieľom kurzov je získať a prehlbovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti v urogynekologickej problematike. Kurzy sú rozdelené na certifikované, ktoré majú akreditáciu MZSR. Odborné kurzy majú za cieľ priebežne stimulovať, dopĺňať a inovovať profesijné vedomosti a sú súčasťou kreditných systémov profesijnej organizácie.

Akrálna koaktivačná terapia v pediatrii
Akrálna koaktivačná terapia ACT – I. časť
Menu