Organizačné informácie

Stabilizačný pomôcka Propriofoot® sa ako „aktivátor senzomotoriky“ dostáva do povedomia ľudí, športovcov, ale aj samotných fyzioterapeutov. Výhodou konceptu propriocepcie je, že samotný tréning chodidla sa dá diferencovať a aktivácia senzomotorických funkcií chodidla môže prebiehať segmentálne (opora, balance – prednožie, zanožie), čo doteraz známe pomôcky neumožňovali. Boli totiž schopné aktivácie chodidla len ako celku.

 

Aktuálny termín: 30.04. 2022 (sobota)

9:00 – 15:45 hod.

Miesto: TaoFyzio centrum, Nám. Š. Moysesa 14, 974 01 Banská Bystrica
Lektor kurzu: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD. (certifikovaná lektorka Propriofoot concept)
Garant: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.
Výstupy: Kurz schválila SKF SR a bolo mu pridelené 4 kredity
Počet vyučovacích hodín 8 hod.
Cena kurzu: 225 €
Cena kurzu zahŕňa jednu kompletnú sadu Propriofoot (á 85 €) , vrecúško, manuál cvičenia, plagát Propriofoot a certifikát podpísaný autormi Propriofoot® – Jerome Baicry a Loic Paris.
Teoretická časť

  • vznik a charakteristika pomôcky Propriofoot®,
  • koncept cvičenia Propriofoot,
  • prezentácia vedeckých štúdií, ktoré overujú vplyv Propriofoot® na rozloženie tlakov chodidla.

Praktická časť

  • vyšetrenie chodidla,
  • nácvik praktických cvikov podľa manuálu Propriofoot®,
  • 20 cvičení, ktoré nasledujú od jednoduchších po najzložitejšie,
  • využitie Propriofoot v ďalších, posturálnych polohách.

Ďalšie informácie

  • Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu, ktorý môže využiť vo svojom CV.
  • V cene kurzu je zahrnuté dopoludňajšie a popoludňajšie občerstvenie.

MOŽNOSŤ  PRIHLÁSENIA:  http://rehaspring.cz/kurzy-slovensko.php

Kurz ACT pre verejnosť – Cviky proti bolesti chrbta a pohybového aparátu
Akrálna koaktivačná terapia v pediatrii
Menu