Informácie o aktuálnych kurzoch poskytuje PhDr. Mgr. Šárka Tomková, tel. 0917 353 873, e-mail: tao@taofyzio.sk.

V momentálnej situácii v období pandémie koronavírusu COVID-19 sú všetky odborné kurzy až do odvolania opatrení POZASTAVENÉ.

Aktuálna situácia

Informácie o zmenách – COVID-19

Účastníci kurzov

  • Výučba kurzov v marci – apríli 2020 je zrušená, resp. odložená na neskorší termín.
  • O náhradných termínoch rokujeme a budeme Vás informovať.
  • Účastníci kurzov, ktorí mali rezervované ubytovanie v hoteli CMC, majú po dohode s recepciou hotela ubytovaní na dobu do odvolania automaticky ZRUŠENÉ.

Propriofoot kurz

Propriofoot® Concept – Segmentálna proprioreceptivná stimulácia nohy

Jeseň 2020, Banská Bystrica

Menu