Informácie o aktuálnych kurzoch poskytuje PhDr. Mgr. Šárka Tomková, tel. 0917 353 873, e-mail: tao@taofyzio.sk.

V momentálnej situácii v období pandémie koronavírusu COVID-19 sú všetky odborné kurzy aj kurzy pre verejnosť dostupné v obmedzenom režime.

Propriofoot kurz

Propriofoot® Concept – Segmentálna proprioreceptivná stimulácia nohy

Odborný kurz
V sobotu, 30.04.2022

Menu