Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý rieši diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového aparátu. Naším cieľom je poskytovať komplexnú prevenciu a terapiu s individuálnym prístupom pre každého klienta. Služby poskytované klientom zahŕňajú rôzne metódy, postupy a techniky v kontexte modernej fyzioterapie. Vychádzajúc z našej dlhoročnej praxe aj na akademickej pôde poskytujeme fyzioterapiu v klinických odboroch, pri disfunkciách panvového dna, problematike motorického vývoja detí, ale aj v športovej fyzioterapii.

Metódy fyzioterapie

Vychádzame z našich dlhoročných skúseností a odborných vedomostí o fungovaní pohybového aparátu a súvislostí jednotlivých častí. Prichádzajú k nám ľudia rôzneho veku, od batoliat vo veku pár mesiacov, ktorí hľadajú odbornú pomoc. Hlavné metódy sú ACT terapia, propriocepcia, fyzikálna terapia a pod..

Prevencia a terapia

Prevencia je zameraná na zostavenie individuálneho programu podľa kineziologického rozboru a odporúčanie cvičení vo vzťahu k jednotlivým problémom a symptómom klienta.

V terapii využívame špeciálne metódy a postupy presne zadefinované pre potreby každého klienta s rôznymi problémami.

Menu