PhDr. Mgr. Šárka Tomková

Fyzioterapia

Fyzioterapia – mäkké techniky, mobilizačné techniky, metóda ACT, športová fyzioterapia, fyzioterapia pri dysfukcií svalov panvového dna a inkontinencií…

 • Medzinárodná vedecká konferencia: Pohyb a zdravie X. – Trenčín 04/2013 – aktíva účasť (Kinesiotape a jeho vplyv na korekciupäty u adolescentov)
 • Vzdelávacie akcie: VI. Deňfyzioterapeutov – Košice 09/2013 – aktíva účasť (Terapeutické využiti kinesiotapingu v práci fyzioterapeuta)
 • Medzinárodná konferencia: Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii – Praha 10/2013 – pasívna účasť
 • V. absolventská konferencia katedry fyzioterapie FTK: Aplikácia akrálnej koaktivačnej terapie u pacientov s spondylolistézou a spondylolýzou v bedrovej časti chrbtice – Olomouc 06/2014 – aktíva účasť
 • Vzdělávací seminár SKF: Špecifické možnosti využitia kinesiotapuvo fyzioterapii – Banská Bystrica 02/2015 – aktíva účasť
 • IV. Celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Multifaktoriálne aspekty civilizačních chorôb – Banská Bystrica 03/2015 – aktíva účasť (Efekt aeróbneho vytrvalostného tréningu a kvalita života u pacientov s kardiovaskulárním ochorením)
 • Vzdelávacie akcie: Deň fyzioterapeutov – Banská Bystrica 09/2015 – aktíva účasť (Kritériáprijatia na študijný odbor fyzioterapia)
 • Medzinárodná odborná konferencia: Rodina – zdravie – choroba – Krakow 09/2015 – aktíva účasť (Screeningsvalovej sily panvového dna u fyzioterapeutiek)
 • I. Medzinárodná vedecká konferencia: Fyzioterapia – vzdelávanie a prax – Bratislava 10/2015 – aktíva účasť (Využitie diagnostické softwaru Body Analyzerpriposturálnych poruchách)
 • Konferencia fyzioterapie s medzinárodnouúčasťou: Fyzioterapia bez hraníc – Praha – Čelákovice (ČR) 10/2015 – aktíva účasť ( Diagnostika pohybového aparátu prostredníctvom Body Analyzer)
 • Medzinárodná konferencia: Nové trendy ve zdravotnické praxi – Zlín 10/2015 – aktíva účasť (Vplyv posturálneho tréningu bránice na funkčnú kapacitu pľúc, Liečba bolesti chrbta „netradične“)
 • Konferencia: Súčasné trendy v rehabilitácii panvového dna u pacientov s inkontinenciou moču – Tále 11/2016 – pasívna účasť
 • V. celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s ústřednou témou: Bolesť – Banská Bystrica 03/2017 – aktíva účasť (Akrální koaktivační terapie jako alternativní způsob snížení užívané analgetizace v pooperačním období)
 • Odborná diskusia: Fyzioterapia a šport – Banská Bystrica 11/2016- aktíva účast
 • Odborná diskusia: Fyzioterapia a šport II. – Banská Bystrica 04/2017 – aktíva účasť
 • V. Konference fyzioterapie Rehaspring centra s mezinárodní účastí: Praha – Čelákovice (ČR) 09/2017 – aktíva účasť (Fyzioterapia „tradične – netradične“ – Fyzioterapia – Algonix – TČM)
 • II. Medzinárodná vedecká konferencia: Fyzioterapia – vzdelávanie a prax – Bratislava 10/2017 – aktíva účasť (Terapie nesynsototické plagiocefalie u kojenců podlože na důkazy)
 • Medzinárodná vedecká konferencia: Fyzická aktivita, zdravie a prevencia III. – Závažná Poruba 01/2018 – aktívna účast
 • Konferencia s medzinárodnou účasťou: Multidisciplinárny prístup k poskytovani uzdravotnej starostlivosti – Banská Bystrica 04/2018 – aktívna účast (Vplyv aplikačnej techniky kineziotapu na propriocepciu v oblasti ramenného kĺbu)
Menu